به نام خداوند رحمتگر مهربان

[خداى] رحمان«1»   

قرآن را ياد داد«2»    

انسان را آفريد«3»   

به او بيان آموخت«4»

خورشيد و ماه بر حسابى [روان]اند«5»      

و بوته و درخت چهره‏سايانند«6»      

و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت«7»  

تا مبادا از اندازه درگذريد«8»  

و وزن را به انصاف برپا داريد و در سنجش مكاهيد«9»

و زمين را براى مردم نهاد«10»       

در آن ميوه [ها] و نخلها با خوشه‏هاى غلاف دار«11»

و دانه‏هاى پوست‏دار و گياهان خوشبوست«12»     

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«13»   

انسان را از گل خشكيده‏اى سفال مانند آفريد«14»  

و جن را از تشعشعى از آتش خلق كرد«15» 

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«16»   

پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر«17»

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«18»   

دو دريا را [به گونه‏اى] روان كرد [كه] با هم برخورد كنند«19» 

ميان آن دو حد فاصلى است كه به هم تجاوز نمى‏كنند«20»  

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«21»   

از هر دو [دريا] مرواريد و مرجان برآيد«22»    

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«23»   

و او راست در دريا سفينه‏هاى بادبان‏دار بلند همچون كوهها«24»     

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«25»   

هر چه بر [زمين] است فانى‏شونده است«26»      

و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند«27»     

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«28»   

هر كه در آسمانها و زمين است از او درخواست مى‏كند هر زمان او در كارى است«29»      

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«30»   

اى جن و انس زودا كه به شما بپردازيم«31» 

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«32»   

اى گروه جنيان و انسيان اگر مى‏توانيد از كرانه‏هاى آسمانها و زمين به بيرون رخنه كنيد پس رخنه كنيد [ولى] جز با [به دست آوردن] تسلطى رخنه نمى‏كنيد«33»  

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«34»   

بر سر شما شراره‏هايى از [نوع] تفته آهن و مس فرو فرستاده خواهد شد و [از كسى] يارى نتوانيد طلبيد«35»     

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«36»   

پس آنگاه كه آسمان از هم شكافد و چون چرم گلگون گردد«37»

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«38»   

در آن روز هيچ انس و جنى از گناهش پرسيده نشود«39»

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«40»   

تبهكاران از سيمايشان شناخته مى‏شوند و از پيشانى و پايشان بگيرند«41» 

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«42»   

اين است همان جهنمى كه تبهكاران آن را دروغ مى‏خواندند«43»    

ميان [آتش] و ميان آب جوشان سرگردان باشند«44»

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«45»   

و هر كس را كه از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است«46» 

پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«47»    

كه داراى شاخسارانند«48»  

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«49»   

در آن دو [باغ] دو چشمه روان است«50»    

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«51»   

در آن دو [باغ] از هر ميوه‏اى دو گونه است«52»      

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«53»

بر بسترهايى كه آستر آنها از ابريشم درشت‏بافت است تكيه آنند و چيدن ميوه [از] آن دو باغ [به آسانى] در دسترس است«54»

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«55»   

در آن [باغها دلبرانى] فروهشته‏نگاهند كه دست هيچ انس و جنى پيش از ايشان به آنها نرسيده است«56» 

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«57»   

گويى كه آنها ياقوت و مرجانند«58»  

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«59»   

مگر پاداش احسان جز احسان است«60»   

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«61»

و غير از آن دو [باغ] دو باغ [ديگر نيز] هست«62»    

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«63»   

كه از [شدت] سبزى سيه‏گون مى‏نمايد«64»

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«65»   

در آن دو [باغ] دو چشمه همواره جوشان است«66»

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«67»   

در آن دو ميوه و خرما و انار است«68»

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«69»   

در آنجا [زنانى] نكوخوى و نكورويند«70»      

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«71»   

حورانى پرده‏نشين در [دل] خيمه‏ها«72»

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«73»   

دست هيچ انس و جنى پيش از ايشان به آنها نرسيده است«74»   

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«75»   

بر بالش سبز و فرش نيكو تكيه زده‏اند«76»   

پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد«77»

خجسته باد نام پروردگار شكوهمند و بزرگوارت«78»


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس