به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی

[خداي] رحمان ( 1 )

 قرآن را تعليم داد. ( 2 )

 انسان را آفريد؛ ( 3 )

 به او بيان آموخت؛ ( 4 )

 خورشيد و ماه با حسابي [منظم و دقيق] روانند؛ ( 5 )

 و گياه و درخت همواره [براي او] سجده مي کنند؛ ( 6 )

 و آسمان را برافراشت و [براي سنجش هر امر معنوي و مادي] ترازو نهاد؛ ( 7 )

 تا در [سنجيدن با] ترازو طغيان روا مداريد [و از مرز عدالت و انصاف مگذريد] . ( 8 )

 و ترازو را به عدالت برپا داريد و از ترازو مکاهيد؛ ( 9 )

 و زمين را براي [زندگي] مردم نهاد؛ ( 10 )

 در آن ميوه ها و نخل ها با خوشه هاي غلاف دار است؛ ( 11 )

 و دانه هاي با سبوس و کاه و گياهان خوشبوست، ( 12 )

 پس [اي انس و جن!] کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 13 )

 انسان را از گلي خشکيده مانند سفال آفريد. ( 14 )

 و جن را از آميزه اي [از شعله هاي مختلف] آتش به وجود آورد. ( 15 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 16 )

 پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. ( 17 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 18 )

 دو درياي [شيرين و شور] را روان ساخت در حالي که همواره باهم تلاقي و برخورد دارند؛ (19)

 [ولي] ميان آن دو حايلي است که به هم تجاوز نمي کنند [درنتيجه باهم مخلوط نمي شوند]! ( 20 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 21 )

 از آن دو دريا لؤلؤ و مرجان بيرون مي آيد. ( 22 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 23 )

 و او را در دريا کشتي هاي بادبان برافراشته چون کوه هاست. ( 24 )

پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 25 )

 همه آنان که روي اين زمين هستند، فاني مي شوند. ( 26 )

 و تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقي مي ماند. ( 27 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 28 )

هر که در آسمان ها و زمين است از او درخواست [حاجت] مي کند، او هر روز در کاري است. ( 29 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 30 )

 اي انس و جن! به زودي به [حساب] شما مي پردازيم. ( 31 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 32 )

 اي گروه جن و انس! اگر مي توانيد از کرانه ها و نواحي آسمان ها و زمين بيرون رويد، پس بيرون رويد؛ نمي توانيد بيرون رويد مگر با نوعي توانايي و قدرت. ( 33 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 34 )

 بر شما شعله هايي از آتش بي دود و دود آتش آلود فرستاده خواهد شد، در نتيجه نمي توانيد يکديگر را [براي دفع عذاب] ياري دهيد! ( 35 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 36 )

 و ناگهان آسمان بشکافد و چون چرمي سرخ رنگ و گلگون شود. ( 37 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 38 )

 پس در آن روز [به علت سرعت فوق العاده حسابرسي و روشن بودن همه امور] هيچ انس و جنّي را از گناهش نپرسند. ( 39 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 40 )

گناهکاران به نشانه هايشان شناخته مي شوند، پس آنان را به موهاي پيش سرو به پاهايشان مي گيرند [و به آتش مي اندازند]. ( 41 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 42 )

 اين همان دوزخي است که گنهکاران آن را دروغ مي پنداشتند. ( 43 )

 آنان در ميان آتش و آب جوشان رفت و آمد مي کنند ( 44 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 45 )

 و براي کسي که از مقام پروردگارش [که احاطه و تسلّط او بر ظاهر و باطن هستي است] بترسد دو بهشت است. ( 46 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 47 )

 [دو بهشتي که] داراي درختان و شاخسارهاي باطراوت و انبوه است. ( 48 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 49 )

 در آن دو بهشت دو چشمه اي است که همواره جاري است. ( 50 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 51 )

 در آن دو بهشت از هر ميوه اي دو نوع فراهم است. ( 52 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 53 )

 [بهشتيان] بر بسترهايي که آستر آنها از حرير درشت بافت است، تکيه مي زنند، و ميوه هاي رسيده آن دو بهشت [به آساني] در دسترس است. ( 54 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 55 )

 در آن بهشت ها زناني هستند که فقط به همسرانشان عشق مي ورزند، و پيش از آنان دست هيچ انس و جني به آنان نرسيده است. ( 56 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 57 )

 گويي آن زنان بهشتي ياقوت و مرجان اند. ( 58 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 59 )

 آيا پاداش نيکي جز نيکي است؟ ( 60 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 61 )

 و جز آن دو بهشت، دو بهشت ديگر [هم] هست. ( 62 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 63 )

 آن [دو بهشت ديگر] در نهايت سرسبزي اند. ( 64 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 65 )

 در آن دو بهشت دو چشمه همواره جوشان و در حال فوران است. ( 66 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 67 )

در آنها ميوه هاي فراوان و درخت خرما و انار است. ( 68 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 69 )

 در آنها زناني نيکو سيرت و زيبا صورت اند. ( 70 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 71 )

 حورياني که در سراپرده ها مستورند. ( 72 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 73 )

 پيش از همسران بهشتي شان دست هيچ انس و جنّي به آنان نرسيده است. ( 74 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 75 )

 بر بالش هاي سبز و فرش هاي زيبا تکيه مي زنند. ( 76 )

 پس کداميک از نعمت هاي پروردگارتان را انکار مي کنيد؟ ( 77 )

 هميشه سودمند و با برکت است نام پروردگار با شکوه و ارجمندت. ( 78 )


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس