به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

آنچه در آسمانها و زمین است براى خدا تسبیح مى‏گویند; و او عزیز و حكیم است. (۱)

مالكیت (و حاكمیت) آسمانها و زمین از آن اوست; زنده مى‏كند و مى‏میراند; و او بر هر چیز توانا است! (۲)

اول و آخر و پیدا و پنهان اوست; و او به هر چیز داناست. (۳)

او كسى است كه آسمانها و زمین را در شش روز ( شش دوران) آفرید; سپس بر تخت قدرت قرار گرفت (و به تدبیر جهان پرداخت); آنچه را در زمین فرو مى‏رود مى‏داند، و آنچه را از آن خارج مى‏شود و آنچه از آسمان نازل مى‏گردد و آنچه به آسمان بالا مى‏رود; و هر جا باشید او با شما است، و خداوند نسبت به آنچه انجام مى‏دهید بیناست! (۴)

مالكیت آسمانها و زمین از آن اوست; و همه كارها به سوى او بازمى‏گردد. (۵)

شب را در روز مى‏كند و روز را در شب; و او به آنچه در دل سینه ‏ها وجود دارد داناست. (۶)

به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه شما را جانشین و نماینده (خود) در آن قرار داده انفاق كنید; (زیرا) كسانى كه از شما ایمان بیاورند و انفاق كنند، اجر بزرگى دارند! (۷)

چرا به خدا ایمان نیاورید در حالى كه رسول (او) شما را مى‏خواند كه به پروردگارتان ایمان بیاورید، و از شما پیمان گرفته است (پیمانى از طریق فطرت و خرد)، اگر آماده ایمان‏آوردنید. (۸)

او كسى است كه آیات روشنى بر بنده‏اش ( محمد) نازل مى‏كند تا شما را از تاریكیها به سوى نور برد; و خداوند نسبت به شما مهربان و رحیم است. (۹)

چرا در راه خدا انفاق نكنید در حالى كه میراث آسمانها و زمین همه از آن خداست (و كسى چیزى را با خود نمى‏برد)! كسانى كه قبل از پیروزى انفاق كردند و جنگیدند (با كسانى كه پس از پیروزى انفاق كردند) یكسان نیستند; آنها بلندمقام تر از كسانى هستند كه بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد كردند; و خداوند به هر دو وعده نیك داده; و خدا به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است. (۱۰)

كیست كه به خدا وام نیكو دهد (و از اموالى كه به او ارزانى داشته انفاق كند) تا خداوند آن را براى او چندین برابر كند؟ و براى او پاداش پرارزشى است! (۱۱)

(این پاداش بزرگ) در روزى است كه مردان و زنان باایمان را مى‏نگرى كه نورشان پیش‏رو و در سمت راستشان بسرعت حركت مى‏كند (و به آنها مى‏گویند:) بشارت باد بر شما امروز به باغهایى از بهشت كه نهرها زیر (درختان) آن جارى است; جاودانه درآن خواهید ماند! و این همان رستگارى بزرگ است! (۱۲)

روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مى‏گویند: «نظرى به ما بیفكنید تا از نور شما پرتوى برگیریم!» به آنها گفته مى‏شود: «به پشت سر خود بازگردید و كسب نور كنید!» در این هنگام دیوارى میان آنها زده مى‏شود كه درى دارد، درونش رحمت است و برونش عذاب! (۱۳)

آنها را صدا مى‏زنند: «مگر ما با شما نبودیم؟!» مى‏گویند: «آرى، ولى شما خود را به هلاكت افكندید و انتظار (مرگ پیامبر را) كشیدید، و (در همه چیز) شك و تردید داشتید، و آرزوهاى دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید، و شیطان فریبكار شما را در برابر (فرمان) خداوند فریب داد! (۱۴)

پس امروز نه از شما فدیه‏اى پذیرفته مى‏شود، و نه از كافران; و جایگاهتان آتش است و همان سرپرستتان مى‏باشد; و چه بد جایگاهى است! (۱۵)

آیا وقت آن نرسیده است كه دلهاى مؤمنان در برابر ذكر خدا و آنچه از حق نازل كرده است خاشع گردد؟! و مانند كسانى نباشند كه در گذشته به آنها كتاب آسمانى داده شد، سپس زمانى طولانى بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا كرد; و بسیارى از آنها گنهكارند! (۱۶)

بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده مى‏كند! ما آیات (خود) را براى شما بیان كردیم، شاید اندیشه كنید! (۱۷)

مردان و زنان انفاق‏ كننده، و آنها كه (از این راه) به خدا «قرض الحسنه‏» دهند، (این قرض الحسنه) براى آنان مضاعف مى‏شود و پاداش پرارزشى دارند! (۱۸)

كسانى كه به خدا و رسولانش ایمان آوردند، آنها صدیقین و شهدا نزد پروردگارشانند; براى آنان است پاداش (اعمال)شان و نور (ایمان)شان; و كسانى كه كافر شدند و آیات ما را تكذیب كردند، آنها دوزخیانند. (۱۹)

بدانید زندگى دنیا تنها بازى و سرگرمى و تجمل پرستى و فخرفروشى در میان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان است، همانند بارانى كه محصولش كشاورزان را در شگفتى فرو مى‏برد، سپس خشك مى‏شود بگونه‏اى كه آن را زردرنگ مى‏بینى; سپس تبدیل به كاه مى‏شود! و در آخرت، عذاب شدید است یا مغفرت و رضاى الهى; و (به هر حال) زندگى دنیا چیزى جز متاع فریب نیست! (۲۰)

به پیش تازید براى رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتى كه پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است و براى كسانى كه به خدا و رسولانش ایمان آورده‏اند; آماده شده است، این فضل خداوند است كه به هر كس بخواهد مى‏دهد; و خداوند صاحب فضل‏عظیم است! (۲۱)

هیچ مصیبتى (ناخواسته) در زمین و نه در وجود شما روى نمى‏دهد مگر اینكه همه آنها قبل از آنكه زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است; و این امر براى خدا آسان است! (۲۲)

این بخاطر آن است كه براى آنچه از دست داده‏اید تاسف نخورید، و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید; و خداوند هیچ متكبر فخرفروشى را دوست ندارد! (۲۳)

همانها كه بخل مى‏ورزند و مردم را به بخل دعوت مى‏كنند; و هر كس (از این فرمان) روى‏گردان شود، (به خود زیان مى‏رساند نه به خدا)، چرا كه خداوند بى‏نیاز و شایسته ستایش است! (۲۴)

ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها كتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل كردیم تا مردم قیام به عدالت كنند; و آهن را نازل كردیم كه در آن نیروى شدید و منافعى براى مردم است، تا خداوند بداند چه كسى او و رسولانش را یارى مى‏كند بى‏آنكه او را ببینند; خداوند قوى و شكست‏ناپذیر است! (۲۵)

ما نوح و ابراهیم را فرستادیم، و در دودمان آن دو نبوت و كتاب قرار دادیم; بعضى از آنها هدایت یافته‏ اند و بسیارى از آنها گنهكارند. (۲۶)

سپس در پى آنان‏ رسولان دیگر خود را فرستادیم، و بعد از آنان عیسى بن مریم را مبعوث كردیم و به او انجیل عطا كردیم، و در دل كسانى كه از او پیروى كردند رافت و رحمت قرار دادیم; و رهبانیتى را كه ابداع كرده بودند، ما بر آنان مقرر نداشته بودیم; گرچه هدفشان جلب خشنودى خدا بود، ولى حق آن را رعایت نكردند; از این‏رو ما به كسانى از آنها كه ایمان آوردند پاداششان را دادیم; و بسیارى از آنها فاسقند! (۲۷)

اى كسانى كه ایمان آورده ‏اید! تقواى الهى پیشه كنید و به رسولش ایمان بیاورید تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و براى شما نورى قرار دهد كه با آن (در میان مردم و در مسیر زندگى خود) راه بروید و گناهان شما را ببخشد; و خداوند غفور و رحیم است. (۲۸)

تا اهل كتاب بدانند كه قادر بر چیزى از فضل خدا نیستند، و تمام فضل (و رحمت) به دست اوست، به هر كس بخواهد آن را مى‏بخشد; و خداوند داراى فضل عظیم است! (۲۹)


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس