به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی

قيامت بسيار نزديک شد، و ماه از هم شکافت. ( 1 )

 و اگر معجزه اي را ببينند، روي بگردانند و گويند: [اين] جادويي هميشگي است! ( 2 )

 و [قرآن، رسالت پيامبر و معجزه را] انکار کردند و هواهاي نفساني خود را پيروي نمودند، در حالي که هر کاري [چه خير و چه شر، چه حق و چه باطل در قرارگاه ويژه خود] قرار مي گيرد [و اينان به زودي خواهند دانست که قرآن و پيامبر بر حق است يا معبودانشان؟] ( 3 )

 بي ترديد آنچه از خبرها [ي گذشتگان] که [در آن] مايه بازداشتن [از کفر و شرک و گناهان] است براي آنان آمده است. ( 4 )

 [اين خبرها] پندي رساست، ولي هشدارها [به اين ستمکاران لجوج] سودي نمي بخشد.(5)

بنابراين از آنان روي بگردان [و] روزي را [ياد کن] که آن دعوت کننده [يعني اسرافيل] آنان را به امري بس دشوار و هولناک دعوت مي کند. ( 6 )

در حالي که ديدگانشان [از شدت ترس] فرو افتاده، هم چون ملخ هاي پراکنده از گورها بيرون آيند(7)

شتابان به سوي آن دعوت کننده مي روند و کافران مي گويند: امروز روز بسيار سختي است. ( 8 ) پيش از آنان قوم نوح [پيامبران] را تکذيب کردند، پس بنده ما [نوح] را هم تکذيب کردند و گفتند: ديوانه است، و جن زده اي است [که آثاري از گزند جن در او مي باشد]. ( 9 )

 پس پروردگارش را خواند که من مغلوب شده ام [و از ستم و زورگويي آنان دلتنگم] بنابراين انتقام [مرا از اينان] بگير. ( 10 )

 پس [در پاسـخ درخواستش] درهاي آسمان را به آبي بسيار فراوان و ريزان گشوديم، ( 11 )

 و زمين را به [جوشيدن] چشمه هايي [پر آب] شکافتيم؛ پس آبِ آسمان و زمين براي کاري که مقدّر شده بود به هم پيوستند، ( 12 )

 و او را بر کشتي که داراي تخته ها و ميخ ها بود سوار کرديم، ( 13 )

 که زير نظر ما روان بود. [و اين] پاداشي بود براي کسي که مورد تکذيب قرار گرفته بود. ( 14 )

 و بي ترديد آن سرگذشت را [براي آيندگان] مايه پند و عبرت باقي گذاشتيم، پس آيا پند گيرنده اي هست؟ ( 15 )

 پس عذاب و هشدارهايم چگونه بود؟ ( 16 )

 و يقيناً ما قرآن را براي پند گرفتن آسان کرديم، پس آيا پند گيرنده اي هست؟ ( 17 )

 قوم عاد [پيامبرشان را] تکذيب کردند، پس عذاب و هشدارهايم چگونه بود؟ ( 18 )

 ما بر آنان در روزي شوم که شومي اش استمرار داشت، تندبادي سخت و بسيار سرد [به عنوان عذاب] فرستاديم، ( 19 )

 که مردم را [از زمين] برمي کند [و بعد از آن عذاب،] گويي تنه هاي نخلي بودند که ريشه کن شده اند. ( 20 )

 پس عذاب و هشدارهايم چگونه بود؟ ( 21 )

 و يقيناً ما قرآن را براي پند گرفتن آسان کرديم، پس آيا پند گيرنده اي هست؟ ( 22 )

قوم ثمود بيم دهندگان را تکذيب کردند. ( 23 )

 پس گفتند: آيا ما بشري از جنس خود را که [تک و] تنهاست [و جمعيت و نيرويي با خود ندارد] پيروي کنيم؟! در اين صورت در گمراهي و ديوانگي خواهيم بود. ( 24 )

 آيا از ميان ما فقط بر او وحي نازل شده است؟! [نه، چنين نيست] بلکه او بسيار دروغگو و پر افاده و متکبر است [که مي خواهد بر ما بزرگي کند]. ( 25 )

 در فرداي نزديک خواهند دانست که بسيار دروغگو و پرافاده و متکبر کيست؟ ( 26 )

 [به صالح گفتيم:] ما براي آزمايش آنان يقيناً آن ماده شتر [درخواست شده] را خواهيم فرستاد؛ پس در انتظار سرانجام آنان باش و شکيبايي پيشه کن. ( 27 )

و آنان را خبر ده که آب آشاميدني ميان آنان و ماده شتر تقسيم شده است؛ هريک در زمان نوبت خود بر سر آب حاضر شوند. ( 28 )

 پس آنان يارشان را [که براي پي کردن ناقه آماده کرده بودند] فرا خواندند و [او] دست به کار شد و [ماده شتر را] پي کرد. ( 29 )

 پس عذاب و هشدارهايم چگونه بود؟ ( 30 )

 ما بر آنان يک فرياد مرگبار فرستاديم، پس همه آنان به صورت گياه خشکي که در آغل چهارپايان جمع مي کنند، درآمدند. ( 31 )

 و يقيناً ما قرآن را براي پند گرفتن آسان کرديم، پس آيا پند گيرنده اي هست؟ ( 32 )

 قوم لوط بيم دهندگان را تکذيب کردند. ( 33 )

 ما بر آنان توفاني سخت که با خود ريگ و سنگ مي آورد فرستاديم [در نتيجه همه را هلاک کرد]، مگر خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان داديم. ( 34 )

 [اين] نعمت و رحمتي از سوي ما بود، اين گونه کسي را که سپاس گزار است، پاداش مي دهيم(35)

به راستي لوط آنان را به مؤاخذه سخت ما بيم داده بود، ولي [آنان با وي] در بيمها و هشدارها [يش] سرسختانه مجادله و ستيزه کردند. ( 36 )

و از ميهمانانش [که در حقيقت فرشتگان ما بودند] کام جويي خواستند، در نتيجه ديدگانشان را محو و نابينا کرديم؛ پس [گفتيم: طعمِ] عذاب و هشدارهايم را بچشيد. ( 37 )

 به يقين در سپيده دم عذابي پيگير و پايدار به آنان رسيد. ( 38 )

 پس [گفتيم: طعمِ] عذاب و هشدارهايم را بچشيد. ( 39 )

 و يقيناً ما قرآن را براي پند گرفتن آسان کرديم، پس آيا پند گيرنده اي هست؟ ( 40 )

 و همانا براي فرعونيان بيم دهندگان آمدند. ( 41 )

 [آنان] همه معجزات و آيات ما را تکذيب کردند؛ در نتيجه آنان را [به عذابي سخت] گرفتيم، گرفتن توانايي شکست ناپذير و نيرومند. ( 42 )

آيا کافران [شهر] شما از اقوامي که برشمرديم، بهتر و برترند [تا به سبب بهتري و برتري مصون از عذاب باشند؟] يا براي شما در کتاب هاي آسماني امان نامه اي هست [که هر جرمي را مرتکب شويد عذابي نخواهيد داشت؟] ! ( 43 )

 يا [آنکه] مي گويند: ما گروهي متحد و پشتيبان يکديگريم [که هرکس بخواهد آسيبي به ما رساند، با قدرت هرچه تمام تر از او انتقام مي گيريم؟] ( 44 )

 به زودي [اين] گروه [متحد در جنگي که خود بر ضد مؤمنان تدارک مي بينند] شکست مي خورند و پشت کنان مي گريزند. ( 45 )

 بلکه وعده گاهشان قيامت است، و قيامت هولناک تر و تلخ تر است. ( 46 )

 بي ترديد گنهکاران در گمراهي و انحراف و در آتش افروخته اند. ( 47 )

 روزي که با صورت در آتش کشيده مي شوند [و به آنان مي گويند:] سوزندگي و عذاب دردناک دوزخ را بچشيد. ( 48 )

 ما هر چيزي را به اندازه آفريديم. ( 49 )

و فرمان ما جز فرمان واحدي نيست که مانند يک چشم بر هم زدن است. ( 50 )

 بي ترديد ما هم مسلکان شما را [که در گذشته به سر مي بردند، به خاطر طغيانشان] هلاک کرديم؛ پس آيا پند گيرنده اي هست؟ ( 51 )

 و هر عملي را که انجام دادند در نامه هاي اعمالشان ثبت است. ( 52 )

 و هر کوچک و بزرگي [از اعمالشان در آن] نوشته شده است. ( 53 )

 يقيناً پرهيزکاران در بهشت ها و [کنار] نهرها هستند؛ ( 54 )

 در جايگاهي حق و پسنديده نزد پادشاهي توانا. ( 55 )


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس