به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

حم (۱)

این كتابى است كه از سوى خداوند رحمان و رحیم نازل شده است; (۲)

كتابى كه آیاتش هر مطلبى را در جاى خود بازگو كرده، در حالى كه فصیح و گویاست براى جمعیتى كه آگاهند! (۳)

قرآنى كه بشارت دهنده و بیم دهنده است; ولى بیشتر آنان روى گردان شدند; از این رو چیزى نمى‏ شنوند! (۴)

آنها گفتند: «قلبهاى ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت مى‏كنى در پوششهایى قرار گرفته و در گوشهاى ما سنگینى است، و میان ما و تو حجابى وجود دارد; پس تو بدنبال عمل خود باش، ما هم براى خود عمل مى‏كنیم!» (۵)

بگو: من فقط انسانى مثل شما هستم; این حقیقت بر من وحى مى‏شود كه معبود شما معبودى یگانه است; پس تمام توجه خویش را به او كنید و از وى آمرزش طلبید; واى بر مشركان! (۶)

همانها كه زكات را نمى‏ پردازند، و آخرت را منكرند! (۷)

اما كسانى كه ایمان آورده و كارهاى شایسته انجام دادند، پاداشى دائمى دارند! (۸)

بگو: آیا شما به آن كس كه زمین را در دو روز آفرید كافر هستید و براى او همانندهایى قرارمى‏دهید؟! او پروردگار جهانیان است! (۹)

او در زمین كوه‏هاى استوارى قرار داد و بركاتى در آن آفرید و مواد غذایى آن را مقدر فرمود، - ینها همه در چهار روز بود- درست به اندازه نیاز تقاضا كنندگان! (۱۰)

سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در حالى كه بصورت دود بود; به آن و به زمین دستور داد: س‏خ‏للّهبه وجود آیید (و شكل گیرید)، خواه از روى اطاعت و خواه اكراه!» آنها گفتند: «ما از روى طاعت مى‏آییم (و شكل مى‏گیریم)(۱۱)

در این هنگام آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفرید، و در هر آسمانى كار آن (آسمان) را وحى (و مقرر) فرمود، و آسمان پایین را با چراغهایى ( ستارگان) زینت بخشیدیم، و (با شهابها از رخنه شیاطین) حفظ كردیم، این است تقدیر خداوند توانا و دانا! (۱۲)

اگر آنها روى‏گردان شوند، بگو: من شما را از صاعقه‏اى همانند صاعقه عاد و ثمود مى‏ترسانم! (۱۳)

در آن هنگام كه رسولان از پیش رو و پشت سر (و از هر سو) به سراغشان آمدند (و آنان را دعوت كردند) كه جز خدا را نپرستید آنها گفتند: «اگر پروردگار ما مى‏خواست فرشتگانى نازل مى‏كرد; از این رو ما به آنچه شما مبعوث به آن هستید كافریم!» (۱۴)

اما قوم عاد بناحق در زمین تكبر ورزیدند و گفتند: «چه كسى از ما نیرومندتر است؟!»آیا نمى‏دانستند خداوندى كه آنان را آفریده از آنها قویتر است؟ و (به خاطر این پندار) پیوسته آیات ما را انكار مى‏كردند. (۱۵)

سرانجام تندبادى شدید و هول‏انگیز و سرد و سخت در روزهایى شوم و پرغبار بر آنها فرستادیم تا عذاب خواركننده را در زندگى دنیا به آنها بچشانیم; و عذاب آخرت از آن هم خواركننده‏تر است، و (از هیچ طرف) یارى نمى‏شوند! (۱۶)

اما ثمود را هدایت كردیم، ولى آنها نابینایى را بر هدایت ترجیح دادند; به همین جهت صاعقه -آن عذاب خواركننده- به خاطر اعمالى كه انجام مى‏دادند آنها را فروگرفت! (۱۷)

و كسانى را كه ایمان آوردند و پرهیزگار بودند نجات بخشیدیم! (۱۸)

به خاطر بیاورید روزى را كه دشمنان خدا را جمع كرده به سوى دوزخ مى‏برند،و صفوف پیشین را نگه مى‏دارند (تا صفهاى بعد به آنها ملحق شوند!) (۱۹)

وقتى به آن مى‏رسند، گوشها و چشمها و پوستهاى تنشان به آنچه مى‏كردند گواهى مى‏دهند. (۲۰)

آنها به پوستهاى تنشان مى‏گویند: «چرا بر ضد ما گواهى دادید؟!» آنها جواب مى‏دهند: «همان خدایى كه هر موجودى را به نطق درآورده ما را گویا ساخته ; و او شما را نخستین بار آفرید، و بازگشتتان بسوى اوست! (۲۱)

شما اگر گناهانتان را مخفى مى‏كردید نه بخاطر این بود كه از شهادت گوش و چشمها و پوستهاى تنتان بیم داشتید، بلكه شما گمان مى‏كردید كه خداوند بسیارى از اعمالى را كه انجام مى‏دهید نمى‏داند! (۲۲)

آرى این گمان بدى بود كه درباره پروردگارتان داشتید و همان موجب هلاكت شما گردید، و سرانجام از زیانكاران شدید! (۲۳)

اگر صبر كنند (یا نكنند، به هر حال) دوزخ جایگاه آنهاست; و اگر تقاضاى عفو كنند، مورد عفو قرار نمى‏گیرند! (۲۴)

ما براى آنها همنشینانى (زشت‏ سیرت) قرار دادیم كه زشتیها را از پیش رو و پشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند; و فرمان الهى در باره آنان تحقق یافت و به سرنوشت اقوام گمراهى از جن و انس كه قبل از آنها بودند گرفتار شدند; آنها مسلما زیانكار بودند! (۲۵)

كافران گفتند: «گوش به این قرآن فراندهید; و به هنگام تلاوت آن جنجال كنید، شاید پیروز شوید!» (۲۶)

به یقین به كافران عذاب شدیدى مى‏ چشمانیم، و آنها را به بدترین اعمالى كه انجام مى دادند كیفر مى‏دهیم! (۲۷)

این آتش كیفر دشمنان خدا است، سراى جاویدشان در آن خواهد بود، كیفرى است بخاطر اینكه آیات ما را انكار مى‏كردند. (۲۸)

كافران گفتند: «پروردگارا! آنهایى كه از جن و انس ما را گمراه كردند به ما نشان ده تا زیر پاى خود نهیم (و لگدمالشان كنیم) تا از پست ترین مردم باشند!» (۲۹)

به یقین كسانى كه گفتند: «پروردگار ما خداوند یگانه استسپس استقامت كردند، فرشتگان بر آنان نازل مى‏شوند كه: «نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما به آن بهشتى كه به شما وعده داده شده است! (۳۰)

ما یاران و مددكاران شما در زندگى دنیا و آخرت هستیم; و براى شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است، و هر چه طلب كنید به شما داده مى‏شود! (۳۱)

اینها وسیله پذیرایى از سوى خداوند غفور و رحیم است(۳۲)

چه كسى خوش گفتارتر است از آن كس كه دعوت به سوى خدا مى‏كند و عمل صالح انجام مى‏دهد و مى‏گوید: «من از مسلمانانم‏»؟! (۳۳)

هرگز نیكى و بدى یكسان نیست; بدى را با نیكى دفع كن، ناگاه (خواهى دید) همان كس كه میان تو و او دشمنى است، گویى دوستى گرم و صمیمى است! (۳۴)

اما جز كسانى كه داراى صبر و استقامتند به این مقام نمى‏رسند، و جز كسانى كه بهره عظیمى (از ایمان و تقوا) دارند به آن نایل نمى‏گردند! (۳۵)

و هرگاه وسوسه‏ هایى از شیطان متوجه تو گردد، از خدا پناه بخواه كه او شنوده و داناست! (۳۶)

و از نشانه ‏هاى او، شب و روز و خورشید و ماه است; براى خورشید و ماه سجده نكنید، براى خدایى كه آفریننده آنهاست سجده كنید اگر مى‏خواهید او را بپرستید! (۳۷)

و اگر (از عبادت پروردگار) تكبر كنند، كسانى كه نزد پروردگار تو هستند شب و روز براى او تسبیح مى‏گویند و خسته نمى‏شوند! (۳۸)

و از آیات او این است كه زمین را خشك (و بى‏جان) مى‏بینى، اما هنگامى كه آب (باران) بر آن مى‏فرستیم به جنبش درمى‏آید و نمو مى‏كند; همان كسى كه آن را زنده كرد، مردگان را نیز زنده مى‏كند; او بر هر چیز تواناست! (۳۹)

كسانى كه آیات ما را تحریف مى‏كنند بر ما پوشیده نخواهند بود! آیا كسى كه در آتش افكنده مى‏شود بهتر است یا كسى كه در نهایت امن و امان در قیامت به عرصه محشر مى‏آید؟! هر كارى مى‏خواهید بكنید، او به آنچه انجام مى‏دهید بیناست! (۴۰)

کسانى كه به این ذكر ( قرآن) هنگامى كه به سراغشان آمد كافر شدند (نیز بر ما مخفى نخواهد ماند)! و این كتابى است قطعا شكست ناپذیر... (۴۱)

كه هیچ گونه باطلى، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى‏آید; چرا كه از سوى خداوند حكیم و شایسته ستایش نازل شده است! (۴۲)

آنچه به ناروا درباره تو مى‏گویند همان است كه درباره پیامبران قبل از تو نیز گفته شده; پروردگار تو داراى مغفرت و (هم) داراى مجازات دردناكى است! (۴۳)

هرگاه آن را قرآنى عجمى قرار مى‏دادیم حتما مى‏گفتند: «چرا آیاتش روشن نیست؟! قرآن عجمى از پیغمبرى عربى؟!» بگو: «این (كتاب) براى كسانى كه ایمان آورده‏اند هدایت و درمان است; ولى كسانى كه ایمان نمى‏آورند، در گوشهایشان سنگینى است و گویى نابینا هستند و آن را نمى‏بینند; آنها (همچون كسانى هستند كه گوئى) از راه دور صدا زده مى‏شوند!» (۴۴)

ما به موسى كتاب آسمانى دادیم; سپس در آن اختلاف شد; و اگر فرمانى از ناحیه پروردگارت در این باره صادر نشده بود (كه باید به آنان مهلت داد تا اتمام حجت شود)، در میان آنها داورى مى‏شد (و به كیفر مى‏رسیدند); ولى آنها هنوز درباره آن شكى تهمت‏ انگیز دارند! (۴۵)

كسى كه عمل صالحى انجام دهد، سودش براى خود اوست; و هر كس بدى كند، به خویشتن بدى كرده است; و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى‏كند! (۴۶)

علم به قیامت (و لحظه وقوع آن) تنها به خدا بازمى‏گردد; هیچ میوه‏اى از غلاف خود خارج نمى‏شود، و هیچ زنى باردار نمى‏گردد و وضع حمل نمى‏كند مگر به علم او; و آن روز كه آنها را ندا مى‏دهد (و مى‏گوید:) كجایند شریكانى كه براى من مى‏پنداشتید؟! مى‏گویند: «(پروردگارا!) ما عرضه داشتیم كه هیچ گواهى بر گفته خود نداریم!» (۴۷)

و همه معبودانى را كه قبلا مى‏خواندند محو و گم مى‏شوند; و مى‏دانند هیچ گریزگاهى ندارند! (۴۸)

انسان هرگز از تقاضاى نیكى (و نعمت) خسته نمى‏شود; و هرگاه شر و بدى به او رسد، بسیار مایوس و نومید مى‏گردد! (۴۹)

و هرگاه او را رحمتى از سوى خود بعد از ناراحتى كه به او رسیده بچشانیم مى‏گوید: «این بخاطر شایستگى و استحقاق من بوده، و گمان نمى‏كنم قیامت برپا شود; و (بفرض كه قیامتى باشد،) هرگاه بسوى پروردگارم بازگردانده شوم، براى من نزد او پاداشهاى نیك است. ما كافران را از اعمالى كه انجام داده‏اند (بزودى) آگاه خواهیم كرد و از عذاب شدید به آنها مى‏چشانیم. (۵۰)

و هرگاه به انسان (غافل و بى‏خبر) نعمت دهیم، روى مى‏گرداند و به حال تكبر از حق دور مى‏شود; ولى هرگاه مختصر ناراحتى به او رسد، تقاضاى فراوان و مستمر (براى بر طرف شدن آن) دارد! (۵۱)

بگو: «به من خبر دهید اگر این قرآن از سوى خداوند باشد و شما به آن كافر شوید، چه كسى گمراهتر خواهد بود از كسى كه در مخالفت شدیدى قرار دارد؟! (۵۲)

به زودى نشانه‏ هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مى‏دهیم تا براى آنان آشكار گردد كه او حق است; آیا كافى نیست كه پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟ ! (۵۳)

آگاه باشید كه آنها از لقاى پروردگارشان در شك و تردیدند; و آگاه باشید كه خداوند به همه چیز احاطه دارد! (۵۴)


این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس